Quan niệm về thời gian tạo nên sự khác biệt: Giữ tư duy thời gian theo kiểu người nghèo thì mãi mãi nghèo mà thôi!

0
82

Thành tựu của một người nằm ở cách phân bố thời gian và thái độ đối với thời gian.