More

    paraguay-brazil-hydroelectric-power

    Hình ảnh 1 nhà máy của công ty điện lực Berliner Elektrizitäts-Werke​