Vì sao biểu tượng đồng hồ hay để 10 giờ 10 phút

0
136
Vì sao biểu tượng đồng hồ hay để 10 giờ 10 phút

Có 2 lý do rất đơn giản cho việc đồng hồ hay để ở thời khắc 10h 10 phút: 1 – nó giống với dấu tick. 2 – nó thể hiện sự tròn trịa.

1.Giống dấu tick

Dấu tick biểu thị cho cái gì rồi ha: Hoàn thành, hoàn tất, chuẩn…

2. Sự tròn trịa

Hai là, 10 giờ 10 dẫn đến một sự liên tưởng là 10 với 10. Nó vừa tròn trịa nó vừa là “10 với 10” là 100, ý là 100%.

 

Nguồn: Tinhte.vn