VNIST Scanner – Ngăn chặn WannaCry

0
336
VNIST Scanner

VNIST Scanner là phần mềm của Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn thông tin và Truyền thông Việt Nam (VNIST), giúp người dùng có thể dò tìm lỗ hỏng MS17-010.

WannaCry là mã độc tốn tiền có khả năng lây nhiễm qua mạng LAN kể cả khi máy tính không làm gì cả, chỉ cần một máy dính loại mã độc nguy hiểm này là những máy khác cùng mạng nhờ lỗ hỏng MS17-010.

Sau khi giải nén, bạn cần xác định đổi tượng (IP hoặc Subnet). Lệnh thực hiện tại CMD: VNISTscanner.exe 192.168.1.1/24. Nếu kết quả “is safe” là không bị ảnh hưởng, còn “vulnerable” thì đã tồn tại lỗ hỏng. Bạn cần cập nhật Windows ngay.

Download Now

Tổng hợp