More

  Cơ bản về Virtual Machine và thực hành triển khai Virtual Machine

  Virtual machine trong Azure

  Virtual machine cho phép bạn tạo, triển khai và quản lý VM trên môi trường đám mây Azure. Thực ra đây là 1 máy ảo nằm trong datacenter và bạn là người sử dụng nên bạn cần biết 1 số khái niêm sau về Virtual machine trong Azure:

  Virtual machine sizes:

  • Basic tier (dành cho người lập trình và Tester):
   • Five sizes: A0 to A4
  • Standard tier:
   • Nhiều dòng: A, Av2, B, D, Dv2, Dv3, DS, DSv2, DSv3, Ev3, ESv3, F, Fs, Fsv2, G, GS, H, Ls, M, NC, NV, NCv2, NCv3 và ND
   • 90+ sizes có thể lên đến 128 vCPUs, 3800 GB of RAM và 64 disks

  Virtual machine disks:

  • Size limit: 2 TB (Hệ điều hành) and 4 TB (Dữ liệu)
  • Giới hạn hiệu suất:
   • Standard. 60 MBps or 500 8-KB IOPS per disk
   • Premium. 250 MBps or 7500 256-KB IOPS per disk
  • Disk type and format: Chỉ hỗ trợ .vhd

  Virtual Machine support:

  • Windows Server:
   • Tất cả các phiên đang đang được hỗ trợ từ Microsoft.
   • Tất cả roles and features, ngoại trừ:
    • DHCP, Direct Access, RMS, Windows DS
    • iSNS, MPIO, NLB, PNRP, SNMP, Storage Manager for SANs, WINS, Wireless LAN Service
  • Linux distributions:
   • CentOS, CoreOS, Debian, Oracle Linux, Red Hat, SUSE, openSUSE và Ubuntu
  • Phân mềm trên Windows Server:
   • FIM, MIM, SharePoint Server, SQL Server, System Center…

  Virtual machine scale set:

  • Tự động mở rộng khi cần phù hợp các hệ thống (Big data, big compute, containers)

  Azure VMs trong availability zone:

  • 99.99% availability SLA.
  • Hỗ trợ nhóm 2 hoặc nhiều Azure VMs, Azure VMs trong 1 availability sets, hoặc Azure VM scale sets trong cùng virtual network.
  • Phải được thực hiện trong lúc triển khai Azure VM, Azure VM scale set.
  • Hỗ trợ Standard Azure Load Balancer và Web Application Gateway.

  Azure VMs trong availability set:

  • 99.95% availability SLA
  • Hỗ trợ nhóm 2 hoặc nhiều Azure VMs trong cùng subnet
  • Phải được thực hiện trong lúc triển khai Azure VM.
  • Hỗ trợ đến 3 fault domains và 20 update domains. (Xem thêm)
  • Hỗ trợ Azure Load Balancer (Standard and Basic) và Web Application Gateway

  Standalone VMs:

  • 99.9% availability SLAnếu dùng Premium storage disks

  LAB:

  Thực hiện tạo 1 VM chạy Windows Server 2012 R2 Datacenter trên Azure

  Thực hiện:

  1. Chọn Virtual Machines → Chọn Add.

  2. Chọn Resource group (Ở đây không có mình tạo mới là RG1) → Đặt tên VM1 → Chọn Southeast Asia (Bạn có thể chọn nơi khác tùy theo nhu cầu) → Chọn Windows Server 2012 R2 Datacenter (Tùy chọn) → Đặt user và pass → Tại ô Public inbound ports chọn RDP → Chọn Yes/No (Yes nếu bạn đã có license, No là ngược lại) → Chọn Next.

  Virtual Machine trên Azure

  3. Tại cửa sổ Disk, bạn có thể thêm disk mới (tùy nhu cầu) → Chọn Next.

  Virtual Machine trên Azure

  4. Tại ô Networking → Chọn Virtual networkSubnet (Do chưa có mặc định Azure sẽ tạo mới cho bạn) → Tại ô Load Balancing (Chọn Yes, nếu có nhu cầu) →  Chọn Next.

  Virtual Machine trên Azure

  5. Tại ô Managementm, mặc định Azure sẽ add thêm 1 Diagostics storage account (Ổ này nhằm lưu trữ dữ liệu log của VM) → Mình không dùng nên chọn Off →  Chọn Next.

  6. Tại ô Guest config, bạn có thể add thêm các phần mềm cần thiết như Acronis Backup…(Azure sẽ cài sẳn trong VM cho bạn) → Chọn Next.

  7. Tại ổ Task, nhằm kí hiệu phân biệt khi bạn có nhiều recources (Do chỉ có VM nên mình không cần) → Chọn Next.

  Virtual Machine trên Azure

  8. Kiểm tra lại thông tin VM, tại đây bạn sẽ thấy hết thông tin cần thiết bao gồm tiền bạn sẽ phải trả cho Microsoft →  Chọn Create.

  Virtual Machine trên Azure

  9. Sau khi VM đã tạo xong, bạn vào Virtual Machines → Chọn VM1 → Chọn Connect → Tải file RDP để remote vào VM.

  Virtual Machine trên Azure

  10. Thông tin VM1 đã tạo thành công trên Azure.

  Mr KAI | TAKISINEWS.com

  Bài Viết Mới

  Làm sao đặt hình ảnh làm nền Powerpoint?

  Điều thú vị là mọi người có thể sử dụng bất kỳ hình ảnh nào họ muốn để đặt làm nền PowerPoint...

  Ai hưởng lợi nếu Huawei sụp đổ?

  Bất ngờ vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong quý II, tuy nhiên tập...

  Smartphone bí ẩn mà LG sắp ra mắt: Đưa công nghệ của Iron Man bước ra đời thực

  Sản phẩm mang nhiều tham vọng của LG được mô tả là “mang đến những trải nghiệm mà chưa có bất kỳ...

  NaviBank tuyển dụng IT

  Mô tả công việc Xử lý các sự cố, tiếp nhận và giải đáp các yêu cầu, thắc...

  Zalo PC giúp giáo viên dạy học hiệu quả trong mùa dịch Covid-19

  Tận dụng các tính năng của Zalo PC để hỗ trợ việc dạy và học, nhà trường có thể hạn chế sự...

  Related Stories

  2 Comments

  Comments are closed.

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox