Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

1
2617

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware cho phiên bản file ISO và phiên bản dành riêng cho máy ảo, cách thực hiện cũng được áp dụng cho Virtual Box.

Nếu bạn chưa có Kali Linux, tìm hiểu các phiên bản và  Download tại đây

Video hướng dẫn chi tiết và đầy đủ quá trình cài đặt Kali Linux phiên bản dành riêng cho máy ảo (Full tính năng Kali).

Trong trường hợp bạn muốn cài phiên bản ISO trên máy ảo bạn làm theo hướng dẫn sau:

1.Tạo máy ảo

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

2.Chọn file ISO phiên bản dành cho máy ảo của Kali Linux

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

3. Chọn Linux

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

4.Đặt tên và chọn nơi cài đặt

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

5. Điều chỉnh maximum disk size: 20 GB là đủ sử dụng nhất, nếu bạn muốn Kali chạy nhanh hơn (Hạn chế hơn khi tải thêm package vì dung lượng) điều chỉnh maximum disk size xuống 12 GB.

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

6. Chọn Graphic install

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

7. Chọn hostname, timezone và location theo hình

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

 Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

8. Đặt password cho Kali, password khuyến nghị “root”

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

7.Chọn phân vùng cài đặt

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

8.Chọn finish partitioning and write changes to disk

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

9. Đợi quá trình cài đặt kết thúc, khoảng 15 phút

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

10. Thiết lập network mirror nếu có

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

11. Cài đặt GRUB

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

12. Sau khi cài đặt hoàn thành đăng nhập với user “root” và mật khẩu mà bạn đã đặt ở bước trước, trong khuyến nghị mình chọn mật khẩu là “toor”

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

Quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể sử dụng Kali Linux ngay 

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên Vmware

Tham khảo Computersnyou

1 COMMENT