Hướng dẫn đổi port Remote Desktop trên Windows Server

0
255
port Remote Desktop

Bài viết hướng dẫn bạn các đổi port Remote Desktop phục vụ cho các yêu cầu chính sách bảo mật, chuẩn hóa server trong hệ thống của bạn.

Để đổi port mặc định, bạn cần theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập server qua Remote Desktop/Teamviewr/Utraviewr

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Windows + R

Bước 3: Gõ regedit → Chọn Enter

Bước 4: Truy cập đến key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\

Bước 5: Vào value PortNumber → Chọn Decimal → Thông tin port cần đổi → Chọn OK

Remote Desktop

Bước 6: Thiết lập firewall accept port mới thay đổi

Bước 7: Thoát Registry Editor → khởi động lại server

Lưu ý:

  • Trách đặt các port đang chạy trên server
  • Để tránh không thể truy cập vui lòng accept port trước