5 bước để ngăn ngừa Ransomware cùng Symantec Endpoint Protection

0
1308
Phòng chống Ransomeware với Symantec

Tóm tắt, Ransomware là loại malware sử dụng một hệ thống mật mã để mã hóa dữ liệu thuộc về một cá nhân và đòi tiền chuộc thì mới khôi phục lại.

Phòng chống Ransomeware với Symantec

Sau đây mình xin trình bày 5 bước để ngăn ngừa Ransomware cùng Symantec:

1.Sao lưu máy tính và máy chủ của bạn thường xuyên.

2.Khóa ổ đĩa mạng được ánh xạ bằng cách đặt mật khẩu và kiểm soát truy cập.

3.Triển khai và cho phép bảo vệ sau đây từ Symantec Endpoint Protection Manager:

  • IPS
  • SONAR: Trong chính sách Virus and Spyware Protection, chọn SONAR > Enable SONAR.
  • Download Insight: Chọn cao nhất để có được Symantec bảo vệ một cách toàn diện.

4.Tải các bản vá lỗi mới nhất cho Web Application Frameworks, Web Browsers và Web Browser Plug-ins.

5.Sử dụng một sản phẩm bảo mật email để xử lý email một cách an toàn như Symantec Mail Security for Microsoft Exchange. ( Bạn có thể tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Symantec Mail Security for Microsoft Exchange)

Mr Kai | Theo Symantec