Cài đặt và cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

0
2444
Cài đặt và cấu hình Symantec LiveUpdate Administrator

Symantec Liveupdate Administrator là một ứng dụng Web dành cho doanh nghiệp cho phép bạn quản lý các bản cập nhật của Symantec trên nhiều máy chủ nội bộ, còn được gọi là Distribution Centers. Bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình nhanh LUA cho SEP14.

Các bài viết bạn đang quan tâm:

Mục đích dựng LUA:

  • Giảm tải cho SEPM
  • Giảm tắc nghẽn mạng khi tất cả user cùng download
  • Dựng LiveUpdate Server nội bộ

1.Chạy chương trình cài đặt LUA

Cài đặt và cấu hình LUA

2.Chọn Yes để tiếp tục

Cài đặt và cấu hình LUA

3.Chọn Next

Cài đặt và cấu hình LUA

4.Chọn I accept the terms in the license agreement > Chọn Next

Cài đặt và cấu hình LUA

5.Chọn vị trí cài đặt và vị trí lưu trữ dữ liệu tải về > Chọn Next

Cài đặt và cấu hình LUA

6.Nhập thông tin > Chọn Next

Cài đặt và cấu hình LUA

7.Chọn Install

Cài đặt và cấu hình LUA

8.Chọn Finish

Cài đặt và cấu hình LUA

9.Đăng nhập vào LUA với giao diện Web

Cài đặt và cấu hình LUA

10.Chọn Configure > Chọn My Symantec Products > Chọn Add New Products để chọn sản phẩm bạn muốn update (Ở đây mình chọn Symantec Endpoint Protection 14)

Cài đặt và cấu hình LUA

11.Chọn Download & Distribute >  Chọn Schedules > Chọn Add Download Schedule > Chọn Add (Mục đích để tạo lệnh tải dữ liệu về theo lịch)

Cài đặt và cấu hình LUA

12.Chọn sản phẩm muốn update (Ở đây mình chọn Symantec Endpoint Protection 14)

Cài đặt và cấu hình LUA

13.Giao diện khi LUA tải dữ liệu

Cài đặt và cấu hình LUA

14.Chọn Download & Distribute > Chọn Schedules > > Chọn Add Distribution Schedule > Chọn Add  (Ở đây mình chọn Symantec Endpoint Protection 14)

Cài đặt và cấu hình LUA

15.Giao diện khi LUA xử lí phân phối

Cài đặt và cấu hình LUA

16.Vào SEPM > Chọn Policies > Chọn Edit Policy

Cài đặt và cấu hình LUA

17.Chọn Server Settings > Chọn Use a specfied internal LiveUpdate server > Chọn Add

Cài đặt và cấu hình LUA

18.Nhập thông tin như bên dưới (Với 192.168.10.128 là IP của LUA)

Cài đặt và cấu hình LUA

19.Kiểm tra kết quả

Cài đặt và cấu hình LUA

Mr Kai | TAKISINEWS.com