Hướng dẫn các vào trình điều khiển Symantec Endpoint Protection Manager

0
2780

Hướng dẫn các vào trình điều khiển

Symantec Endpoint Protection Manager

I. Vào trình điều khiển

 1. Vào Start > Programs > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager.

 2. Nhập ID và mật khẩu truy cập.

  Nếu bạn có nhiều Options và nhập domain name.

Forgot your password: dùng để lấy lại mật khẩu khi bạn bị mất.

II. Vào trình điều khiển từ xa

 1. Mở trình duyệt > vào địa chỉ

  http://host name:9090

  Hostname: IP máy cài SEPM.

 2. Chọn kiểu giao diện điều khiển.


  Symantec Endpoint Protection Manager Web Console: mở một trang web mà bạn có thể đăng nhập vào từ xa không cần dùng Java Runtime Environment (JRE).

  Symantec Endpoint Protection Manager Console: các máy tính mà bạn đăng nhập vào phải có JREđể chạy Java client. Nếu không, bạn phải tải về và cài đặt nó.

  Symantec Endpoint Protection Manager Certificate: để tải về các file chứng chỉ quản lý giao diện điều khiển. Sau đó bạn có thể import file này vào trình duyệt web nếu cần thiết.


 3. Nếu có xuất hiện thông báo chọn Yes.

  Thông báo này có nghĩa là giao diện điều khiển URL từ xa mà bạn chỉ định không phù hợp với tên chứng chỉ Symantec Endpoint Protection Manager. Vấn đề này xảy ra nếu bạn đăng nhập vào và chỉ định một địa chỉ IP chứ không phải là tên máy tính của máy chủ quản lý.
  Nếu cảnh báo chứng chỉ bảo mật trang web xuất hiện, nhấp Continue to this website (not recommended) và thêm các chứng chỉ.

 4. Thực hiện theo các hướng dẫn để hoàn tất quá trình đăng nhập -> Log On.

Mr Kai | TAKISINEWS.com