Tạo gói cài đặt SEP Client từ SEPM

0
2031
Tạo gói cài đặt SEP

Symantec Endpoint Protection Client : Là thành phần bảo vệ cho người dùng cuối, cung cấp 3 chức năng bảo vệ chính : Bảo vệ mạng ( Network Threat Protection), Bảo vệ theo thời gian thực ( Proactive Threat Protection), Phòng chống virus – spyware – malware…(Antivirus& Antispyware Protection)

Sau khi cài đặt Symantec EndPoint Manager thì tiếp tục xuất file để cài máy trạm. Sau đây là các bước tạo gói cài đặt SEP Client.

1.Chọn Client > Chọn  Install a client.

2.Chọn New Package Deloyment > Chọn Next.

3.Cấu hình nhóm và gói tính năng.

  1. Chọn gói tương ứng với OS > Group cho Client
  2. Chọn tính năng (Ở trường hợp này dung cho máy trạm nên chọn Full Protection for Clients).
  3. Tích chọn kèm database virus.
  4. Chọn Next.

4.Chọn các cài đặt

  • Save Package: Xuất ra gói và cài thủ công trên client.
  • Remote Push: Đẩy gói cài trực tiếp từ trên SEPM xuống client.
  • Web Link and Email: Xuất ra link và gởi cho client tự cài.

Cụ thể trường hợp này chọn Save Package.

5.Chọn vị trí xuất file.

6.Chọn Next.

7.Chọn Finish.

Mr Kai – TAKISI.COM