Triển khai EndPoint từ xa với SEPM

0
2114
Deloy SEP Client

Ở các bài trước mình đã hướng dẫn các bạn các cài đặt và triển khai giải pháp Security Endpoint của Symantec đơn giản. Bài này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách triển khai endpoint từ SEPM.

Các bạn có thể xem lại các bài trước:

1.Từ SEPM > Chọn Client > Install a client

Deloy SEP Client

2.Chọn New Package Deloyment > Chọn Next

Deloy SEP Client

3.Chọn Include virus definitions in the client install package > Chọn Next

  • Install Packages: Chọn gói cài (Windows, Linux, MacOS)
  • Group: Chọn Group
  • Install Feature Sets: Chọn tính năng cần thiết

Deloy SEP Client

4.Chọn Remote Push > Chọn Next

Deloy SEP Client

5.Chọn Seach Network > Chọn đối tượng cần cài đặt

Deloy SEP Client

6.Chọn Next

Deloy SEP Client

7.Chọn Next

Deloy SEP Client

8.Chọn Finish

Deloy SEP Client

Mr Kai | TAKISINEWS