Các kiểu kết nối trong mạng

0
2694
Computer Network

Mạng là kết nối được thực hiện thông qua liên kết giữa hai hoặc nhiều thiết bị. Thiết bị có thể là máy tính, máy in hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có khả năng gửi và nhận dữ liệu.

Có hai cách để kết nối các thiết bị:

  1. Kết nối điểm -điểm (Point-to-Point)
  2. Kết nối đa điểm (Multipoint)

Kết nối điểm-điểm (Point-to-Point):

Đây là một giao thức được sử dụng như một liên kết truyền thông giữa hai thiết bị. Nó rất đơn giản để thiết lập. Ví dụ phổ biến nhất cho kết nối Point-to-Point (PPP) là một máy tính kết nối bằng đường dây điện thoại. Nói cụ thể hơn là sẽ nối hai thiết bị bằng một sợt dây cáp mạng.

Point-To-Point

Kết nối đa điểm (Multipoint):

Nó còn được gọi là Multidrop. Trong kết nối này, hai hoặc nhiều thiết bị chia sẻ một liên kết.

Có hai loại kết nối Đa điểm:

  • Nếu các liên kết được sử dụng đồng thời giữa nhiều thiết bị, thì đó là cấu hình đường được chia sẻ không gian.
  • Nếu người dùng thay phiên nhau trong khi sử dụng liên kết, thì đó là thời gian được chia sẻ.

Multipoint

Mr Kai | Tham Khảo Studytonight