Network Topology là gì?

0
5630
Network Topology

Network Topology là sơ đồ dùng để biểu diễn các kiểu sắp xếp, bố trí của máy tính, dây cáp và các thành phần khác trên mạng theo phương tiện vật lý.

Network Topology

Các kiểu topology thường gặp:

Hình sao (Star): Tất cả các trạm được nối vào một thiết bị trung tâm có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ một trạm và chuyển đến trạm đích của tín hiệu. Dạng hình sao là dạng thường hay sử dụng vì lắp đặt đơn giản, dễ cấu hình, dễ kiểm soát và khắc phục sự cố. Nhược điểm là độ dài đường truyền tới thiết bị trung tâm bị hạn chế (100m).

Mạng Hình Sao

Mạng hình sao

Hình vòng (Ring): Mạng dạng này, bố trí theo dạng xoay vòng, đường dây cáp được thiết kế làm thành một vòng khép kính, tín hiệu chạy quanh theo một chiều nào đó. Dữ liệu được truyền đi phải có kèm theo địa chỉ cụ thể của mỗi trạm tiếp nhận. Nhược điểm là đường dây phải khép kín, nếu bị ngắt một nơi nào đó toàn bộ hệ thống sẽ bị ngừng.

Mạng Hình Vòng Tròn

Mạng hình vòng tròn

Hình xa lộ (Bus): Dạng này các thiết bị đều được nối về với nhau trên một trục đường dây cáp chính để truyển tải dữ liệu. Nhược điểm là dễ ùn tắt khi có lượng lớn dữ liệu và khó phát hiện hư hỏng.

Mạng Hình Xa Lộ

Mạng hình xa lộ

Hình tổng hợp (Mesh): Mạng dạng này mỗi thiết đều được liên kết trực tiếp với nhau. Nhược điểm là tốn khá nhiều chi phí.

Mạng Tổng Hợp

Mạng tổng hợp

Tổng hợp bởi Mr Kai