Hướng dẫn cách khắc phục outlook.pst bị lỗi

0
303
Hướng dẫn cách khắc phục outlook.pst bị lỗi

Hướng dẫn cách khắc phục outlook.pst bị lỗi

Thực trạng:

Nếu tệp dữ liệu Outlook.pst không thể mở khi chúng ta nhận được thông báo lỗi rằng Outlook không thể mở này đặt thư mục này hoặc nếu chúng ta nghi ngờ tệp bị hỏng, chúng ta có thể sử dụng công cụ sửa chữa hộp thư đến (SCANPST. EXE) để chẩn đoán và khắc phục lỗi trong tệp dữ liệu.

Giải pháp:

Để phục hồi lại tệp outlook.pst bị lỗi, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Inbox Repair Tool của Microsoft.

1. Đóng ứng dụng Outlook và di chuyển đến thư mục sau:

Đối với bản 32bit:

  • Outlook 2016: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\root\Office16
  • Outlook 2013: Các C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office15
  • Outlook 2010: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office14
  • Outlook 2007: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office12

Đối với bản 64bit:

  • Outlook 2016: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
  • Outlook 2013: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
  • Outlook 2010: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • Outlook 2007: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

2. Trong thư mục này, chúng ta tìm file Scanpst.exe và tiến hành khởi chạy nó.

3. Tại vị trí Enter the name of the file you want to scan, chúng ta chọn Browse và dẫn đến vị trí file outlook.pst hiện tại.

4. Chọn Start.

Hướng dẫn cách khắc phục outlook.pst bị lỗi

5. Công cụ Inbox Repair Tool sẽ quét file .pst để tìm lỗi.

Hướng dẫn cách khắc phục outlook.pst bị lỗi

6. Nếu quá trình quét tìm ra lỗi, chúng ta chọn Repair để bắt đầu quá trình khắc phục lỗi.

Hướng dẫn cách khắc phục outlook.pst bị lỗi

7. Sau khi quá trình phục hồi hoàn tất, chúng ta phải chỉ Outlook sử dụng file mới thay vì file cũ. Sau đó, chúng ta phải chỉ Outlook tới file phục hồi.

Quốc Toàn