Khắc phục lỗi Error opening: C:\Users\\appdata\roaming\Autodesk\AutCAD 2018\enu\support\ trong AutoCAD

2
262
autocad

Khắc phục lỗi Error opening: C:\Users\<user>\appdata\roaming\Autodesk\AutCAD 2018\enu\support\ trong AutoCAD

Thực Trạng:

Khi chúng ta tạo gói eTransmit trong AutoCAD, xuất hiện lỗi như sau:Error opening:

 • C:\Users\<user>\appdata\roaming\Autodesk\AutCAD 2018\enu\support\
  Trong gói eTransmit được tạo, hầu như các tệp hỗ trợ không được bao gồm như phông chữ, tệp hình ảnh,… cũng sẽ gây ra lỗi như trên.

Giải Pháp:

Đường dẫn Font Mapping File không hợp lệ hoặc bị thiếu.

Thiết lập AutoCAD bị lỗi trong Window user profile.

Phương pháp 1: Kiểm tra lại vị trí đường dẫn Font Mapping File trong AutoCAD có đúng hay không

 1. Mở AutoCAD
 2. Chọn Options → Files → Text Editor, Dictionary, and Font File Names → Font Mapping File.

Phương pháp 2: Khởi động lại AutoCAD về trạng thái mặc định

 • Đối với Windows 7: Chọn Start menuAll Programs AutodeskAutoCAD 201xReset Settings To Default.
 • Đối với Windows 8, Windows 8.1:
 1. Chọn nút Windows dưới góc trái màn hình để mở Start Screen.
 2. Chọn chuột phải ở cuối màn hình.
 3. Chọn mũi tên hướng xuống để truy cập tất cả các ứng dụng đã cài đặt.
 4. Trong mục AutoCAD, chọn Reset Settings to Default.
 • Đối với Windows 10: Chọn Start menuAutodeskReset Settings to Default.
 • Đối với MAC:
 1. Chọn Preferences dưới menu AutoCAD.
 2. Chọn tab Application.
 3. Chọn Reset Application Options.
 4. Chọn Reset AutoCAD.

Tham khảo Forum Autodesk

2 COMMENTS

Comments are closed.