25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

0
910
phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Với 25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome, người dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian làm việc. Nâng cao năng suất làm việc với những thao tác vô cùng đơn giản và nhanh chóng

Cùng điểm qua 25 phím tắt đơn giản mà hiệu quả:

1. Mở tab mới

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Để mở một tab mới, nhấn giữ Command và nhấn T. Đối với PC, giữ Ctrl và nhấn T.

2. Đóng tab hiện tại

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Tiết kiệm thời gian bằng cách nhấn giữ Command và W. Đối với PC, giữ Ctrl và nhấn W.

3. Mở lại tab cuối cùng đã đóng

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Nhấn giữ Command và Shift, sau đó nhấn T để nhanh chóng phục hồi nó. Đối với PC, giữ Ctrl và Shift, sau đó nhấn T.

4. Xem tab tiếp theo

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Bằng cách giữ Command and Option, sau đó nhấn phím mũi tên phải. Đối với PC, giữ Ctrl và nhấn tab.

5. Xem tab trước

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Giữ Command và Option, sau đó nhấn phím mũi tên trái. Đối với PC, giữ Ctrl và nhấn 9.

6. Chuyển sang một tab cụ thể (các tab đang mở).

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Nếu người dùng cần phải nhảy đến một tab cụ thể, giữ Command và chọn số thích hợp. Ví dụ, nếu cần phải nhảy đến tab thứ bảy mở, giữ Command và nhấn 7. Nếu nhảy trở lại tab thứ hai mở, giữ Command và nhấn 2. Đối với PC, hành động tương tự, chỉ cần giữ Ctrl thay vì Command.

7. Mở văn bản siêu liên kết trong một tab mới

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Giữ Command và nhấp vào liên kết

8. Mở văn bản siêu liên kết trong một cửa sổ mới

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Tương tự, giữ Shift và nhấp vào liên kết.

9. Đặt con trỏ vào thanh tìm kiếm

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Người dùng giữ Command và nhấn L để nhảy con trỏ của vào thanh tìm kiếm.

10. Xóa tìm kiếm hiện tại

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Bằng cách giữ Command nhấn delete. Đối với PC, giữ Ctrl và nhấn Backspace

11. Đánh dấu từ tiếp theo trong tìm kiếm

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Để đánh dấu từ tiếp theo trong tìm kiếm, giữ Shift và Option, sau đó nhấn phím mũi tên phải. Đối với PC, giữ Ctrl và nhấn phím mũi tên phải.

12. Đánh dấu từ trước trong tìm kiếm

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Để đánh dấu từ trước đó, giữ Shift và tùy chọn, sau đó nhấn phím mũi tên trái. Đối với PC, giữ Ctrl và nhấn phím mũi tên trái.

13. Quay lại trang trước

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Muốn quay lại trang trước? Chỉ cần nhấn xóa. Trên PC, nhấn Backspace.

14. Chuyển đến trang tiếp theo

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Giữ phím Shift và nhấn xóa. Trên PC, giữ phím shift và nhấn Backspace.

15. Tải lại trang hiện tại

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Giữ Command và nhấn R để tải lại nhanh chóng. Trên PC, giữ Ctrl và nhấn R.

16. Mở thanh tìm kiếm

Bạn cần tìm từ khóa hoặc cụm từ khóa trên trang? Giữ Command và nhấn F. Sau đó, chỉ cần gõ những gì bạn đang tìm kiếm. Trên PC, giữ Ctrl và nhấn F.

17. Cuộn đến từ khóa tiếp theo trong thanh tìm kiếm

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Từ khóa đầu tiên không chính xác xuất hiện trong thanh tìm kiếm? Nhấn Enter để chuyển sang cụm từ tìm kiếm tiếp theo. Trên PC, giữ Ctrl và nhấn G.

18. Di chuyển đến các từ khóa trước đó trong thanh tìm kiếm

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Để cuộn lùi về từ khóa trước đó, giữ Shift và nhấn Enter. Trên PC, giữ Ctrl và nhấn G.

19. Lưu trang hiện tại làm bookmark

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Giữ Command và nhấn D. Trên PC, giữ Ctrl và nhấn D.

20. Mở trang cài đặt

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Cần kích hoạt phần mở rộng (chẳng hạn như Sidekick, một công cụ năng suất email)? Giữ lệnh và bấm phím dấu phẩy. Không có phím tắt cho máy tính này.

21. Mở trang tải xuống

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Đã tải xuống nội dung Giữ Command và Shift, sau đó nhấn J. Đối với PC, giữ Ctrl và nhấn J.

22. Mở cửa sổ mới

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Để thực hiện điều này, giữ Command và nhấn N. Trên PC, giữ Ctrl và nhấn N.

23. Di chuyển tab qua cửa số mới

Nhấp vào tab và kéo tab xuống cho đến khi một cửa sổ mới mở ra.

24. Đóng cửa sổ hiện tại

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Bằng cách giữ Command và Shift, sau đó nhấn W. Trên PC, giữ Ctrl và Shift và nhấn W.

25. Thu nhỏ cửa sổ hiện tại

25 phím tắt hữu ích nhất cho Google Chrome

Để thu nhỏ cửa sổ hiện tại, giữ Command và nhấn M. Trên PC, không có phím tắt cho điều này.

Chỉ mất vài phút để tìm hiểu các phím tắt này thì người dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian thực hiện.

Nguồn Hubspot.com