Hướng dẫn sử dụng Picture Tools trong Presentation

0
608

WPS Office – Khi chúng ta chèn hình ảnh vào presentation, đôi lúc chúng ta cần thay đổi màu sắc ảnh chèn, compress ảnh hoặc crop ảnh hoặc previer lại ảnh. Chọn ảnh cần chèn vào để mở tab Picture Tools. Các chức năng trong tab này sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh và sửa đổi theo nhu cầu của chúng ta.

I.Thay đổi màu sắc ảnh chèn vào

Để chèn ảnh vào presentation:

1. Mở WPS Presentation

2. Chọn tab Insert.

3. Chọn mục Picture icon.

4. Chọn Insert Picture

5. Chọn ảnh muốn chèn. Sau đó chọn Open.

Để thay đổi màu sắc ảnh chèn vào:

1. Chọn ảnh vừa chèn vào và di chuyển đến Picture Tools.

2. Chọn Corlor để mở danh sách menu color.

3. Chúng ta có thể chọn Automatic, Grayscale, Black and White hoặc Washout.

  • Automatic: ảnh sẽ có màu giống với ảnh gốc.
  • Grayscale: ảnh sẽ thay đổi thành màu xám dựa trên ành gốc.
  • Black and White: ảnh sẽ được chuyển thành ảnh trắng đen.
  • Washout: độ sang và độ tương phản của ảnh sẽ thay đổi thành kiểu watermark.

Nếu chúng ta chọn Set Transparent Color: con trỏ sẽ thay đổi thành cây bút, và phần mà chúng ta nhấp cây bút vào sẽ trở nên trong suốt.

  • More Contrast icon và Less Contrast icon: cho phép chúng ta điều chỉnh độ bão hòa của hình ảnh. Độ tương phản càng cao  thì hình ảnh sẽ có màu xám càng thấp và ngược lại, độ tương phản thấp thì hình ảnh có nhiều màu xám.
  • More Brightness icon và Less Brightness icon: cho phép chúng ta điều chỉnh độ sang của ảnh. Độ sáng càng cao, ảnh càng trắng, và ngược lại.

II.Compress Picture

Để nén ảnh, chúng ta thực hiện như sau:

1. Chọn ảnh vừa chèn vào và di chuyển đến Picture Tools.

2. Chọn Compress Picture.

3. Tại mục Apply to, chúng ta có thể chọn Selected pictures hoặc All pictures in document.

4. Tại mục Change resolution, chọn loại resolution mà chúng ta muốn dùng.

5. Tại mục Options, chọn Compress pictures hoặc Detele cropped areas of pictures.

6. Chọn OK để kết thúc quá trình nén ảnh.

III. Crop picture

Để crop ảnh, chúng ta thực hiện những bước sau đây:

1. Chọn ảnh vừa chèn vào và di chuyển đến Picture Tools.

2. Chọn mũi tên dưới icon Crop Picture và chọn hình dạng ảnh mà chúng ta muốn crop.

3. Chọn icon crop một lần nữa để kết thúc quá trình crop ảnh.

Quốc Toàn | Tham khảo www.wps.com