Hướng dẫn sử dụng tính năng File Package trong Presentation

0
750

WPS Office – Việc nén tệp PPT có thể làm cho tệp presentation có kích thước nhỏ hơn và dễ chia sẻ hơn. Điều này rất hữu ích khi file presentation chứa nội dung phương tiện truyền thông như video và âm thanh. Làm theo các bước sau để lưu các tệp  cũng như nén file zip một cách trực tiếp.

1. Mở WPS Office- Presentation.

2. Soạn thảo văn bản theo nhu cầu của chúng ta.

3. Lưu lại file Presentation. (Hoặc mở file Presentation đã lưu trước đó)

4. Trên thanh công cụ, click Presentation.

5. Click File Package.

6. Click Package into Compressed File (Z).

Presentation

Package into Folder: Sao chép tệp tin presentation và các mục media có liên quan, chẳng hạn như video, âm thanh, v.v … vào thư mục chỉ định, để chúng ta có thể sử dụng tệp này trên máy tính khác.Package into Compressed File: Sao chép tệp tin presentation và các mục phương tiện có liên quan, chẳng hạn như video, âm thanh, v.v … vào thư mục Zip đã chỉ định, để chúng ta có thể sử dụng tệp này trên máy tính khác

7. Hộp thoại Presentation Package hiển thị. Đặt tên cho file nén tại Zip file name.

8. Để thay đổi vị trí lưu file nén, click Browser.

9. Click OK để bắt đầu quá trình nén file.

Presentation

10. Click Open the compressed file để xem kết quả.

Presentation

Quốc Toàn | Tham khảo www.wps.com