Cách tạo chữ ký tập tin PDF trong Foxit Reader

0
6222
Cách tạo chữ ký trong Foxit Reader

 

Tạo chữ kí cho một tệp tin PDF dần trở nên phổ biến. Bạn đã biết cách tạo chữ ký cho riêng mình? Sau đây là cách tạo chữ ký trong Foxit Reader.

Các bước thực hiện:

1.Mở văn bản cần thêm chữ ký bằng Foxit Reader.

2.Chọn PROTECT.

3.Chọn PDF Sign.

Foxit Reader

4.Chọn Create Signature.

Foxit Reader

5.Hộp thoại Create Signature, có 4 lựa chọn để tạo chữ ký:

  • Draw Signature: chữ ký bằng hình vẽ
  • Import File: Chữ ký bằng hình ảnh
  • Paste from Clipboard: Chữ ký từ Clipboard được lấy từ Foxit Reader
  • Type Signature: Chữ ký được vẽ bằng hệ thống Foxit Reader

6.Chọn Require password to use this signature để đặt mật khẩu cho chữ ký để ngăn chặn người khác sửa đổi chữ ký.

7.Chọn Set Password.

Foxit Reader

8.Nhập Password và Confirm Password → chọn OK.

Foxit Reader

9.Chọn Save.

Mr Kai | Tham khảo Foxitsoftware.com