Cấu hình Opera sử dụng Foxit PDF Plugin

4
687

Trước khi cấu hình, ta cần kiểm tra vài điểm sau:

  • Foxit Reader Plugin đã được cài đặt. Nếu ở chế độ mặc định, bạn có thểm kiểm tra tại đường dẫn C:Program files (x86)Foxit SoftwareFoxit Readerplugins, xem nếu có một tập tin DLL có tên là “npFoxitReaderPlugin.dll”.
  • Liên kết Foxit Reader Plugin với Firefox → Chọn File → Preferences → File Associations → Advanced → Chọn “Include browser when setting default PD viewer” → Chọn OK.

Thiết lập Opera để hiển thị PDF với Foxit Plugin

  1. Gõ opera:plugins vào thanh địa chỉ trên trình duyệt OperaCấu hình Opera sử dụng Foxit PDF Plugin
  2. Disable Adobe Reader Plugin nếu có
  3. Nếu cả 2 Foxit Phantom and Reader plugin đều bật. Bạn phải tất 1 trong 2
  4. Khởi động lại Opera và kiểm tra kết quả

Cấu hình Opera sử dụng Foxit PDF Plugin

 

Nếu xuất hiện lỗi như sau

Cấu hình Opera sử dụng Foxit PDF Plugin

  • Kiểm tra lại các plugin Adobe đã được vô hiệu hóa và bật plugin Foxit
  • Vào Foxit Reader, chọn File → Preferences → File Associations → Advanced, chắc chắn rằng Include browser when setting default PDF viewer đã được chọn chưa? Nếu không, bạn phải chọn Include browser when setting default PDF viewer.

Nếu xuất hiện lỗi như sau

Cấu hình Opera sử dụng Foxit PDF Plugin

 

  • Kiểm tra C:\Program Files (x86)\Foxit SoftwareFoxit\Readerplugins đã có plugin “npFoxitReaderPlugin.dll”, nếu không, hãy truy cập www.foxitsoftware.com/downloads, tìm Foxit Reader Add-on, tải plugin của Firefox và cài đặt nó.

Lưu ý: Plugin NPAPI không còn được phép trong Opera 12.17 trở lên, vì vậy giải pháp này chỉ hoạt động cho các phiên bản Opera trước 12.17.

Mr Kai | Tham khảo Foxit

4 COMMENTS