More

    Nhà mạng AT&T khai tử iPhone thế hệ đầu tiên khi ngừng cung cấp dịch vụ 2G

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox