More

    Những từ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

    Những từ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

    angel (N) = thiên thần. angle (N) = góc (trong hình học). cite (V) = trích dẫn vs site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng). sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng; (V) = quan sát, nhìn thấy. dessert (N) = món tráng miệng. desert (N) = sa mạc; desert (V) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ. later (Adv) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai). latter (Adj) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau. >< the former = cái trước, người trước.

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox