More

    phần mềm đánh giá cấu hình máy

    CPU-Z phần mềm đánh giá cấu hình hệ thống tốt nhất

    CPU Z giúp đánh giá đầy đủ và chi tiết toàn bộ cấu hình máy tính và smartphone từ OS, nhà sản xuất, card độ họa, RAM, cho đến thông số caches và Bus.

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox