More

    Qualcomm

    Broadcom đang muốn thâu tóm Qualcomm

    Theo Financial Times, Qualcomm đã đảo ngược lập trường của hãng đối với đối thủ cạnh tranh Broadcom. Đưa nó lên kế hoạch mua lại...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox