More

    Samsung Galaxy S8

    Hình ảnh Samsung Galaxy S8 bị lộ

    Sau nhiều thông tin rò rỉ, một nguyên mẫu Samsung Galaxy S8 đang hoạt động đã được đăng tải. Có lẽ đây là thiết...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox