More

  symantec endpoint protection

  SymDiag Trợ Thủ Triển Khai SEP

  Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) là một tiện ích của Symantec nhằm chẩn đoán, phân tích để hỗ trợ khắc phục sự cố các sản phẩm...

  Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager

  Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager. Symantec Endpoint Protection Manager kiểm tra, quản lí SEP đảm bảo dịch vụ chạy một cách chính xác. SEPM tự động thay đổi các chính sách an ninh...

  Symantec Endpoint Protection version 14

  Sản phẩm Symantec Endpoint Protection của Symantec được thiết kế để bảo mật tại các điểm cuối. Nó vượt xa các sản phẩm antivirus truyền thống do trang bị các tính năng tường lửa, hệ thống phòng chống xâm nhập và các công nghệ bảo vệ tiên tiến khác.

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox