• Coupon
Home Tags WPS Office

Tag: WPS Office

Hướng dẫn sử dụng Picture Tools trong WPS Presentation

Khi chúng ta chèn hình ảnh vào presentation, đôi lúc chúng ta cần thay đổi màu sắc ảnh chèn, compress ảnh hoặc crop ảnh...

Hướng dẫn sử dụng Picture Tools trong Presentation

WPS Office - Khi chúng ta chèn hình ảnh vào presentation, đôi lúc chúng ta cần thay đổi màu sắc ảnh chèn, compress ảnh...

Hướng dẫn sử dụng tính năng File Package trong Presentation

WPS Office - Việc nén tệp PPT có thể làm cho tệp presentation có kích thước nhỏ hơn và dễ chia sẻ hơn. Điều...

Hướng dẫn xuất file PDF trong Presentation

PDF là một định dạng tập tin phổ biến hiện nay trong quá trình chia sẻ tập tin và trao đổi dữ liệu. Để...

Cài đặt và kích hoạt WPS Office cho Windows

Cài đặt và kích hoạt WPS Office cho Windows 1.Download And Install WPS Office Download Now 2.Mở bất kỳ của các ứng dụng WPS trên Desktop để...