10 mẫu câu thông dụng về thói quen

0
1105
10 mẫu câu thông dụng về thói quen
 
1. I spend a lot of time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…)
2. I (often) tend to…( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…)
3. You’ll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó…)
4. (V-ing) is a big part of my life : Làm gì đó chiếm một phần lớn trong cuộc sống của tôi)
5. I always make a point of (+ Danh từ/V-ing) : Tôi luôn cho rằng làm gì đó là một việc rất quan trọng
6. Whenever I get the chance, I…(+Clause) : Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại làm việc gì đó
Cấu trúc 5 và 6 ám chỉ rằng mình rất thích làm việc đó và cố gắng làm việc đó thật nhiều.
7. I have a habit of..(+Danh từ/V-ing) : Tôi có thói quen làm việc gì đó
Cấu trúc 7 đôi khi dùng để nói về một thói quen xấu
8. I can’t (seem to) stop…(V-ing): Có vẻ như tôi không thể dừng làm việc gì đó
9. I always…( + V-inf) : Tôi thường xuyên làm gì đó
10. I can’t help…(+V-ing): Tôi không thể dừng làm gì đó