Bài 1: Cấu trúc căn bản nhất của mọi câu trong tiếng Anh

0
2682
Cấu trúc căn bản nhất của mọi câu trong tiếng Anh

Đầu tiên, để hiểu tại sao học loại câu này, bạn hãy đọc qua câu sau :

” Tôi và Trang vui vẻ, cùng nhau , vào buổi chiều và cùng với mọi người tuy có hơi mệt nhưng rất ý nghĩa – làm tình nguyện. “

Rõ ràng, khi bạn đọc 1 câu như thế, nếu không có vế sau “làm tình nguyện” , bạn hoàn toàn không biết được ” Tôi và Trang ” đang làm cái gì cả, mãi cho đến tận cuối câu.

Qua đó, bạn có thể thấy tầm quan trọng của “làm tình nguyện” tức động từ có ý nghĩa như thế nào trong câu. Do vậy ta sẽ bắt đầu học Anh văn từ phần quan trọng nhất – Động từ.

Trong tiếng Anh, có 2 loại động từ chính và tất cả các câu trong tiếng anh đều được hình thành từ 2 câu này :

Công thức chính


C1: S + Vi.  (Vi = intransitive verb)

C2: S + Vt + D.O. (Vt = transitive verb)


 

Chú thích
S = Chủ ngữ.
V = Động từ.
Object = Tân ngữ.
i = intransitive.
t = transitive.
Vi = intransitive verb = nội động từ.
Vt = transitive verb = ngoại đồng từ.

Từ C1 và C2 cho thấy tiếng anh có 2 động từ chính là ngoại động từ ( transitive verb) và nội động từ (intransitive verb). Nội động từ (intransitive verb) tự nó đã có nghĩa không cần bổ ngữ phía sau, ngoại động từ không tự nó có nghĩa mà cầu bổ ngữ theo sau tức D.O ( Direct object ).

Mẹo nhớ cho bạn


Gốc: -In = không
Gốc: -trans = carry = mang
Trans-itive : có mang gì đó.
In-trans-itive: không mang gì đó.

– Nội động từ (intransitive = không mang): là nội tại nó đã có nghĩa không cần mang một tân ngữ vẫn đủ nghĩa.
– Ngoại động từ (transitive = mang): Là từ cần một cái gì bên ngoài mới đủ nghĩa.


C1&2 giải quyết được nhiều vấn đề trong đó có lỗi sai cơ bản như nói : tôi thích, tối muốn , tôi ghét etc. thường nhiều người nói hay bình luận trên các diễn đàn mạng thường là I like, I love hay I hate. Do like, love và hate là transitive nên cần 1 D.O vì vậy câu đúng là : I like it ( that , this, etc ).

Tại sao nhớ công thức này?

Đây là công thức đơn giản và nhàm chán vì nó nhìn như là chỉ học ngữ pháp. Nhưng thật ra đây là câu dành cho giao Tiếp. Cách học giao tiếp tốt nhất là học cái gì người bản địa sử dụng mà không cần thắc mắc hay phân tích ngữ pháp như nhà trường ở Việt Nam đang dạy. Vấn đề ở chỗ, khi cần nói một điều gì, logic của chúng ta có xu hướng lấy từ tiếng Việt qua, do vậy mà với cấu trúc này. Việc tạo 1 câu nào đó trong tiếng Anh sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Danh sách các Vi, Vt là gì? Có rất nhiều động từ làm sao mà học hết?

Trả lời ngắn: không cần nhớ, không cần học, dùng nhiều thì biết.
Trả lời dài: thực ra có thể học danh sách Vi, Vt nhưng điều đó chưa cần thiết và có phần không hiệu quả. Cách tốt nhất là dùng nhiều và quen.

Một số từ cần lưu ý

1/ Like/love/dislike/hate
Trong tiếng Việt, “tôi thích” đã đủ nghĩa, nhưng trong tiếng Anh, like là transitive nên phải mang một object mới đủ nghĩa => I like /love/dislike/hate it/this/that.
2/rain
Trong tiếng Anh, rain là động từ, nên nói trời mưa là “it rains” hoặc trời đang mưa là “it is rainng”, rain là intransitive, không cần mang gì cũng đủ nghĩa.

Phiên bản mở rộng


C1: S + [want/need/intend/expect/like/love/dislike/hate] + to Vi.

C2: S + [want/need/intend/expect/like/love/dislike/hate] + to Vt + Object.


Tương tự bản chính, chỉ cần ghép 8 từ [want/need/intend/expect/like/love/dislike/hate] vào trước và thêm [to] vào trước Vi, Vt là hoàn thành.

Vd:
– I want/need/expect/like/love/dislike/hate to run.
– I want/need/expect/like/love/dislike/hate to do my homework.
– She wants/needs/expects/likes/loves/dislikes/hates to learn English.

Biên soạn Tạ Trung Tín