Phân biệt Finish End và Complete

69
13437

Cả ba từ này đều có cùng một nghĩa là hoàn thành (Xong) 1 việc gì đó nhưng xét về ngữ cảnh và ý diễn đạt thì có phần phân biệt, bài này giúp các bạn phân biệt được và sử dụng từ ngữ chính xác hơn.

FINISH: thường được dùng cho những việc thông thường như ăn, uống hay đi làm.v.v… vd: I finish work at 5 pm. ( Tôi xong việc lúc 5h chiều )
I finished my homework last night. ( Tôi làm xong bài tập tối qua )

END: Dùng với nghĩa kết thúc ( Sau cùng ) hay cứu cánh ( Từ cổ, nghĩa cổ : mục đích cuối cùng )

VD: World War One ended in 1918.( Chiến tranh TG thứ nhất kết thúc năm 1918)

COMPLETE: Dùng trong trường hợp bạn hoàn thành ,kết thúc cả quá trình vd: I completed my master degree.
Ngoài ra còn 1 cách dùng khá đặc biệt của COMPLETE đó là bạn làm xong một việc mà bạn hiếm khi ( Không thường) làm.

VD: Daniel completed his first novel in 1984.( Daniel hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình năm 1984 )

So về nghĩa tiếng việt theo mình thì nên dịch như thế này cho dễ nhớ:

  • Finish = (Làm ) xong.
  • End = kết thúc, hết.
  • Complete = hoàn thành.

Có thể bạn cần: Ứng dụng học phát âm tiếng Anh bằng A.I 

Ta Trung Tin

69 COMMENTS