Phân biệt Jealous và envious

1
6143

Trong tiếng anh có 2 từ diễn tả từ ghen là jealous và envious. Vậy khi nào dùng jealous, khi nào dùng envious? 2 từ này khác nhau như thế nào? bài này sẽ giải thích cùng các ví dụ minh họa.

Theo định nghĩa tiếng Anh:

+ Jealous: worry someone will take what you have = sợ ai đó lấy đi cái gì mà mình đang có => ghen tị, ghen tuông, ghen ghét.

+ Envious: want what someone else has = muốn cái người khác có => Đố kỵ.

Một số ví dụ về Jealous và Envious:

Jealous (ghen tị, ghen tuông, ghen ghét)

1/ I feel jealous when she talks with him (Tôi ghen khi thấy cô ta nói chuyện với hắn).

2/  He is jealous of my success (anh ta ghen tị với thành công của tôi).

3/ She was talking to Daniel to make me jealous (cô ta nói chuyên với Daniel để làm tôi ghen).

Envious (Đố kị)

1/ I see people who have opportunities I don’t have, and I get envious ( tôi thấy nhiều người có được cơ hội mà tôi không có, tôi cảm thấy đố kị).

2/ Lewis was envious of Forney’s success (Lewis đố kỵ với thành công của Forney).

3/ He was always envious of Daniel’s English skills ( Anh ta luôn đố kỵ về trình độ tiếng Anh của Daniel).

Leinadst | Takisinews.com

1 COMMENT