Phân biệt “To” và “In order to”

1
7295
Phân biệt to và in order to

Phân biệt to và in order to – Trong hầu hết các trường hợp to và in order to có nghĩa tương tự nhau và có thể thay thế cho nhau, 2 từ này chỉ thể hiện rõ sự khác nhau về nghĩa khi chúng ở thể phủ định.

” TO ” được dùng mang nghĩa ” để ( mà ) ” vậy tại sao còn dùng ” IN ORDER TO ” ?

Vì chúng khác nhau về nghĩa mà ít khi các bạn nhận ra, xét 2 ví dụ sau:

  • I come here in order not to meet him.
  • I come here not to meet him .

Có vẻ cả hai đều đồng nghĩa nhưng thật ra 2 câu này mang nghĩa khác nhau hoàn toàn :

I come here in order not to meet him = Tôi đến đây để không gặp anh ta => Tôi trốn anh ta.

I come here not to meet him = Tôi đến đây không phải để gặp anh ta
=> Mà để làm chuyện khác.

Leinadst | Takisinews.com

1 COMMENT