Sự khác biệt giữa “Beside” và “Besides”

0
712
Sự khác biệt giữa beside và besides

Sự khác biệt giữa beside và besides – besides có s và beside không có s là gì? cách dùng như thế nào? bài sau sẽ giải thích sự khác biệt giữa 2 từ trên cùng các ví dụ minh họa.

I/”Beside” là giới từ chỉ vị trí.
Beside = next to = bên cạnh, kế bên.
Ex:
– There’s a nightclub beside our house, so it’s often really noisy at night.
(Có một câu lạc bộ đêm kế bên nhà chúng tôi, nên thường rất ồn ào vào buổi tối.)
– I have a small table beside my bed.
(Tôi có một cái bàn nhỏ kế bên giường của mình.)
– The calculator is beside the notebook.
(Cái máy tính nằm cạnh quyển sổ ghi chú.)

II/. “Besides” là phó từ.
Besides = in addition = apart from = ngoài ra, vả lại.
Ex:
– What did you do on your vacation besides sleep?
(Cậu đã làm những gì trong kì nghỉ ngoài ngủ?)
– Besides Sarah and Joanna, there were no women at the meeting.
(Ngoài Sarah và Joanna ra thì chẳng có người phụ nữ nào tại buổi họp cả.)
– I didn’t eat anything at the restaurant because I wasn’t hungry – and besides, I don’t like Italian food.
(Tôi không ăn gì tại nhà hàng cả bởi vì tôi không đói – Hơn nữa, tôi cũng không thích đồ ăn Ý lắm.)

Sưu tầm