Sự khác biệt giữa fill in và fill out

0
10404

Sự khác biệt giữa fill infill out. Chúng ta dùng ‘fill out’ hay ‘fill in’ khi cần phải viết hay đánh thông tin xuống một mẫu đơn hay văn bản.

Ví dụ:
‘Please fill in the form and hand it to the doctor.’
‘Please fill out the form and hand it to the doctor.’

‘Fill in’ được dùng phổ biến hơn trong tiếng Anh Anh. ‘Fill out’ thường được dùng nhiều hơn trong tiếng Anh Mỹ. Và tại Úc thì chúng có thể được hoán đổi cho nhau.
‘Fill in’ cũng có một số nghĩa khác.

‘To fill in for someone’ có nghĩa là thay thế ai đó:
Can you find someone to fill in for me while I’m away?
Và ‘to fill someone in’ có nghĩa là cho họ thông tin hay cho họ biết về điều gì đó:
Fill me in on all the news from your holiday.

Sưu tầm