More
    Home Cập nhật ngay phiên bản Firefox mới nhất để vá lỗ hổng 0-day đang bị khai thác trên thực tế Cập nhật ngay phiên bản Firefox mới nhất để vá lỗ hổng 0-day đang bị khai thác trên thực tế

    Cập nhật ngay phiên bản Firefox mới nhất để vá lỗ hổng 0-day đang bị khai thác trên thực tế

    Mozilla vừa phát hành bản cập nhật phần mềm nghiêm trọng mới cho trình duyệt web Firefox trên desktop.
    Mozilla vừa phát hành bản cập nhật phần mềm nghiêm trọng mới cho trình duyệt web Firefox trên desktop.