Apple cho phép đặt trước các ứng dụng trong App Store

0
303
Apple cho phép đặt trước các ứng dụng trong App Store

Apple đã đưa ra tính năng mới đơn giản nhưng hữu ích cho App Store: khả năng sắp xếp các ứng dụng và yêu cầu họ tự động download khi phát hành.

Bây giờ, nhà phát triển sẽ có thể đưa ứng dụng của họ lên App Store trước 90 ngày khi phát hành, thay vì chỉ có thể xuất bản ứng dụng khi nó đã sẵn sàng để khởi chạy. Khi đã xong, khách hàng sẽ có thể chọn đặt hàng trước và gửi ứng dụng khi đã sẵn sàng. Tính năng này có sẵn trên tất cả các lần lặp của App Store.

Do đó, iOS, macOS và thậm chí cả ứng dụng tvOS đều có thể được cung cấp để đặt hàng trước.

Nhà phát triển có thể cung cấp cả hình thức thanh toán miễn phí và thanh toán trước. Nếu giá thay đổi trong thời gian đặt hàng trước. Họ sẽ không bị tính phí cho đến khi tải xuống ứng dụng.

Mặc dù nó sẽ không hữu ích cho tất cả các ứng dụng nhưng có rất nhiều điều cần phải được thông báo trước, đặc biệt là các trò chơi.

Nếu một nhà phát triển đang cố gắng thu hút sự chú ý đến ứng dụng mới của họ, đó là một sự trợ giúp to lớn để có thể chỉ mọi người đến nơi họ thực sự có được nó – và để mọi người mua nó trước thời gian để họ không quên.

Google đã cung cấp một tính năng tương tự trong vài năm qua, cho phép khách hàng “đăng ký trước” để phát hành ứng dụng.

Tính năng này chỉ thông báo cho khách hàng khi ứng dụng có sẵn, tuy nhiên – nó không cho phép họ cố định giá đặt hàng trước và tự động tải xuống.

Tuy nhiên, đây là một tính năng thực sự cơ bản hữu ích cho cả người mua sắm và nhà phát triển. Tôi mong muốn có thể tải xuống các ứng dụng trên cơ sở thử nghiệm vào khoảng năm 2025.