CEO của Snap đã trở lại với các vấn đề tin tức giả mạo

0
491
CEO của Snap đã trở lại với các vấn đề tin tức giả mạo

Facebook đã dần dần đánh cắp được các tính năng và ý tưởng của Snapchat trong nhiều năm qua và điều này đã mang về lợi nhuận cho Facebook. Một số tính năng như khuôn mặt, tính năng camera, câu chuyện, hoặc cách nhắn tin, tất cả đều được nâng cấp từ Snapchat.

Trong phiên bản op-ed, Spiegel lập luận rằng các thuật toán của Snapchat vượt trội hơn so với Facebook. Tham khảo Facebook về các vấn đề tin tức giả mạo, Spiegel – CEO của một ứng dụng tin nhắn hình ảnh Snapchat, miêu tả mạng xã hội là “những cuộc tranh luận vô lý giữa bạn bè hoặc những điều nhận xét, phàn nàn là không xứng đáng” và chỉ trích vai trò của Facebook trong việc thúc đẩy tin tức giả mạo.

CEO của Snap đã trở lại Facebook về các vấn đề tin tức giả mạo

CEO của Snap thậm chí còn muốn tách Snapchat ra khỏi mạng xã hội. “Mặc dù nhiều người xem Snapchat như một dịch vụ truyền thông xã hội, nhưng nó chủ yếu được sử dụng để nói chuyện với bạn bè – như nhắn tin hình ảnh.

Spiegel muốn tập trung Snapchat vào việc cá nhân hoá các câu chuyện do nhà xuất bản tạo ra theo một cách khác để làm nổi bật. “Sự kết hợp của xã hội và truyền thông đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc, nhưng cuối cùng đã làm suy yếu mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn bè và mối quan hệ của chúng tôi với giới truyền thông

CEO của Snap đã trở lại Facebook về các vấn đề tin tức giả mạo

Snapchat có thể sẽ được thiết kế lại, một trong những nội dung được thiết kế lại là sẽ tách các bài đăng trên mạng xã hội khỏi những trang do các phương tiện truyền thông cung cấp. Spiegel sẽ nghiên cứu lại thiết kế này, công ty sẽ làm cho các nhà xuất bản và người dùng Snapchat thấy được rằng cách tiếp cận mới của họ tốt hơn Facebook và sẽ giúp người dùng giải quyết vấn đề tin tức giả mạo.

Nguồn The Verge