Doanh thu của Apple đến từ sản phẩm nào là nhiều nhất?

0
582
Doanh thu của Apple đến từ đâu sản phẩm nào là nhiều nhất?

Apple Music, Apple Pay, iTunes, App Store, iCloud và Apple Care đều là một phần của phân khúc dịch vụ của Apple – và đây hiện là sản phẩm “lớn thứ hai” của Apple. Doanh thu của Apple cho phân khúc này đã tăng hơn gấp đôi trong bốn năm qua, lên tới hơn 30 tỷ USD.

Khi mọi người nghĩ đến Apple, họ nghĩ đến các sản phẩm phần cứng như iPhone, iPad và Mac. Tuy nhiên, doanh thu của phần cứng đã trì trệ, nguyên do là công ty đã làm chậm chu kỳ nâng cấp. Apple cần một cách mới để tăng lợi nhuận và dịch vụ có thể chỉ là sự tăng trưởng trong tương lai.

Doanh thu của Apple đến từ đâu sản phẩm nào là nhiều nhất?

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế thu nhập tương lai của Apple chỉ là 14% và tỷ suất cổ tức là 1,48%. Điều đó nói lên số tiền mặt và các khoản tiền tương đương của Apple là 258,9 tỷ USD – một khoản tiền khổng lồ làm cho việc định giá của công ty. Bears cho rằng Apple cần đa dạng hóa. Trong quý gần đây, 54,86% doanh thu của Apple đến từ doanh thu iPhone. Không chỉ Apple phụ thuộc hoàn toàn vào iPhone vì lợi nhuận của nó, nhưng sự thành công to lớn của iPhone cũng là nguy cơ cho sự sụp đổ tiềm ẩn của iPhone

Bất kỳ sản phẩm mới nào cũng phải thành công rực rỡ và đó không phải là một kỳ công dễ dàng trong thế giới công nghệ. Hiện tại, việc tăng trưởng này là một chỉ số hàng đầu về doanh số phần cứng trong tương lai. Vì vậy, nếu ai đang sở hữu một chiếc TV của Apple, máy tính cá nhân trên máy Mac và có thư viện nhạc thông qua Apple Music thì người đó ít có khả năng mua được một sản phẩm Android hoặc Windows.  

Với iPhone, đây vẫn tiếp tục là một sản phẩm sáng tạo. Các phiên bản mới nhất như iPhone X và iPhone 8 có nhiều tính năng hấp dẫn hơn các iPhone trước như tăng khả năng thực tế ảo.

Nguồn Bussiness Insider