Google Assistant tương thích giọng nói với các cấu hình Netflix

0
475
Google Assistant

Ngày 23/01/2018, Google đã công bố rằng công ty đang mở rộng tính năng kết hợp thoại trên Google Assistant để hỗ trợ các cấu hình Netflix riêng biệt thông qua Android Police

Google Assistant là một tính năng có thể gọi là một trợ lý ảo thông minh do Google phát triển, với nhiều tính năng hữu ích cho người dùng. Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về địa điểm, hoặc bất cứ thông tin nào nó nhận. Google Assistant được tương tác thông qua giọng nói, văn bản.

Giờ đây, người dùng có thể đính kèm từng cấu hình Netflix cá nhân trên tài khoản của mình vào các tiểu sử trên Google khác nhau mà đã thiết lập trên thiết bị Assistant Google (như trang chủ Google).

Assistant có thể cung cấp thông tin cá nhân thông qua Voice Match để đưa lên lịch hoặc thời gian đi làm.  Để thiết lập tính năng mới, người dùng cần phải đi vào ứng dụng Google Home và đi vào tùy chọn “Cài đặt khác” trong trình đơn, sau đó đi tới Video và Ảnh. Ở đó, người dùng có thể tìm thấy một tuỳ chọn “Quản lý Hồ sơ” mới cho phép người dùng liên kết tiểu sử Netflix nào được đính kèm với tài khoản Google Assistant của mình.

Nguồn The Verge