Google cho phép các sản phẩm của bên thứ ba tùy chỉnh các lệnh Google Assistant

0
520

Google sẽ cho phép các công ty tạo các lệnh tùy chỉnh khi Assistant được tích hợp vào các sản phẩm của họ.

Google cho phép các sản phẩm của bên thứ ba tùy chỉnh các lệnh Google Assistant

Hiện tại, các thiết bị có Trình trợ giúp được xây dựng giới hạn ở một số lệnh phổ quát mà Google đã thiết lập riêng, chẳng hạn như “on,” “off,” và “dim.” Các chức năng bổ sung có thể được thêm bằng “Action” , nhưng đòi hỏi phải có thêm một bước cho chủ sở hữu mỗi khi họ muốn sử dụng nó. Đây là điều khá hạn chế nếu bạn đang cố gắng để xây dựng một sản phẩm tiên tiến hơn.

Ngoài việc mở ra ứng dụng Google Assistant cho các lệnh tùy chỉnh , Google cũng thông báo một vài tính năng mới khác: bạn sẽ có các Tác vụ Hỗ trợ cụ thể (Assistant Actions), ứng dụng này sẽ gửi thông báo vào điện thoại của bạn.

Nguồn The Verge