Google sẽ không chấp nhận các phần mở rộng của Chrome về việc khai thác các mật mã bí mật

2
518

Bắt đầu từ ngày 04/04/2018, Cửa hàng Chrome (Google’s Chrome Web Store) trực tuyến của Google sẽ không còn chấp nhận các tiện ích bí mật đào cryptocurrency (tiền kỹ thuật số).

Google cho biết các tiện ích mở rộng đào cryptocurrency hiện tại sẽ bị gỡ bỏ khỏi Cửa hàng Chrome trực tuyến vào cuối tháng 6. Trước đây, Google đã cho phép một số các tiện ích đào cryptocurrency nếu tiện ích chủ động thông báo cho người dùng về việc này.

Google sẽ không chấp nhận các phần mở rộng của Chrome về việc khai thác các mật mã bí mật

Tuy nhiên, Google cho biết khoảng 90% các phần mở rộng với các kịch bản khai thác được gửi bởi các nhà phát triển đã không tuân thủ các chính sách của Google và đã bị từ chối hoặc xóa khỏi cửa hàng. Việc khai thác mật mã có thể tác động tiêu cực đến hiệu suất của hệ thống bởi ứng dụng đòi hỏi sức mạnh của CPU một cách đáng kể để chạy những tính toán nghiêm ngặt cần thiết để khai thác các thẻ kỹ thuật số.

Các công ty và hacker cũng đã được biết đến việc xây dựng kịch bản khai thác tiền xu backdoor trong các trang web công cộng để tính toán từ các trình duyệt không đáng ngờ. Google, Facebook và Twitter gần đây đã cấm quảng cáo liên quan đến các thẻ kỹ thuật số (digital tokens)

Nguồn The Verge

2 COMMENTS