Người dùng có thể trả tiền Bitcoin trên Craigslist

0
340
bitcoin

Để bán được hàng hóa trong lần tiếp theo trên Craigslist, bạn có thể cho người mua tiềm năng của bạn biết rằng họ có thể trả tiền Bitcoin trên Craigslist hoặc các mật mã bí mật khác.

Tin tức Blockexplorer đã phát hiện tính năng này (thông qua Engadget và Business Insider): Người bán bây giờ có thể kiểm tra hộp nội dung “cryptocurrency okay” khi bạn gửi bài đăng. Cryptokurrencies đang trở thành một phần của hệ thống tài chính, điều đó có ý nghĩa rằng các nền tảng như Craigslist muốn cung cấp như là một lựa chọn cho khách hàng của mình, tính chất ẩn danh của đồng tiền kỹ thuật số có vẻ như phù hợp với trang web.

Thêm vào đó, thiết kế của Bitcoin và các công ty khác có thể cung cấp mức độ tin cậy giữa người bán và người mua. Điều này có vẻ thuận tiện hơn khi có mua bán, nhưng mặt khác, giá trị dao động của tiền tệ kỹ thuật số này sẽ bị thay đổi theo thời gian.

Nguồn The Verge

Xem thêm: