Samsung đang xem xét sử dụng đường chỉ tay tìm lại mật khẩu

0
330
Samsung đang xem xét sử dụng đường chỉ tay tìm lại mật khẩu

Samsung đang tìm cách sử dụng đường chỉ tay tìm lại mật khẩu đã quên cho người dùng theo một bằng sáng chế công ty đã đệ trình ngày 30/11/2017.

Các bản quyền bằng sáng chế gồm 42 trang bằng tiếng Triều Tiên, người dùng nên chụp ảnh đường chỉ tay (palm scanning) bằng camera phía sau, để xác minh. Nếu các đường chủ tay phù hợp với các bản ghi trước đó, thì Samsung sẽ hiển thị một gợi ý mật khẩu, để người dùng có thể nhớ lại mật khẩu của mình.

sử dụng đường chỉ tay tìm lại mật khẩu

Samsung đã cung cấp phần mềm quét mắt, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng vân tay và mã PIN, vì vậy phương pháp quét đường chỉ tay có thể là một cách khác để thêm vào danh sách các biện pháp bảo mật của công ty.

Nguồn The Verge

Xem thêm: