YouTube TV hiện đã hoạt động trong Firefox

0
631

Google hiên đang mở rộng YouTube TV để hỗ trợ Firefox, đã được phát triển bởi YourTechExplained, đánh dấu trình duyệt đầu tiên làm việc với dịch vụ phát trực tuyến của Google mà không phải là Chrome.

Sự hỗ trợ Firefox xuất phát từ một trang hỗ trợ cập nhật âm thanh ghi nhận sự thay đổi này. Tuy nhiên, chỉ có Firefox mới nhận được bản cập nhật từ Google – không có từ Safari, Edge hay các trình duyệt khác nhận được bản cập nhật này của Google để làm việc với YouTube TV tại thời điểm này.

Ngoài việc chạy trên trình duyệt Chrome và Firefox, YouTube TV có các ứng dụng dành cho iOS, Android, Apple TV và Roku để tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Nguồn The Verge