Game Flash của Nintendo đã trở lại

0
518

Bằng các chức năng đưa các hình động và video vào các trang web, plugin Game Flash của Nintendo đã cung cấp nội dung của web và được áp dụng rộng rãi vào đầu những năm 2000 của thời đại Internet.

Xem thêm video được tạo bởi Flash:

Nhưng theo thời gian, Flash trở nên ít phổ biến hơn và các trang web trò chơi dựa trên Flash chuyên dụng thường bị xóa.Tuy nhiên, Skelux đã làm Flash phục hồi và cung cấp tất cả các trò chơi Flash của Nintendo, kéo dài từ năm 1999 đến năm 2010, trên trang web của ông – Origami64

Trong hơn một tháng qua, Skelux đã có thể tái tạo lại trên 30 tiêu đề trong quá khứ của Nintendo, bao gồm phần mềm dựa trên Flash để quảng cáo cho Diddy Kong Racing DS, Metroid Prime và Wario World.

Hiện tại, có khoảng hơn mười trò chơi vẫn đang cần giúp đỡ để được hoàn thành. Nhưng trong thời gian chờ đợi này, bạn có thể chơi bất kỳ các trò chơi nào đã được hoàn thiện trên Origami64

Nguồn The Verge

Xem thêm: