Tuyển dụng kỹ sư lập trình PHP

0
508
Tuyển dụng kỹ sư lập trình PHP

Tuyển dụng kỹ sư lập trình PHP

Vị trí: Kỹ sư lập trình PHP

Mô tả công việc:

  • Định nghĩa yêu cầu của hệ thống/ chức năng
  • Lập trình (mainly php, html, css, javascript, mysql, mariadb, postgresql, web api, …)
  • Kiểm tra tài liệu/ code (với vai trò là người kiểm tra/ người được kiểm tra)

Yêu cầu công việc:

  • Kỹ năng lập trình PHP (từ 6 tháng – 1 năm)
  • Kỹ năng về ngôn ngữ web front-end (HTML, CSS, JavaScript, …)
  • Suy nghĩ logic
  • Tiếng Anh (đọc, viết)

Ứng viên mới tốt nghiệp ngành IT, thành thạo PHP cũng có thể ứng tuyển.

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Mail: van@tg-vinaarks.com

SDT: 0966 856 942